akarsu
Büyüt
Akarsu 

Sözlükte "akarsu" ne demek?

1. Yeryüzünde ve yeraltında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli ya da zaman zaman akan suların genel adı.
2. Tek sıra elmastan ya da inciden gerdanlıkakarsu

Cümle içinde kullanımı

Cevapları pek açık ve akarsu gibi idi.
- F. R. Atay

Akarsu kelimesinin ingilizcesi

adj. potamic
n. stream, river